0_1590675859-100.jpg

Đột phá mắt nhân tạo mang lại ánh sáng cho người mù

29-05-2020

Bằng việc kết hợp cảm biến ánh sáng với công nghệ vật liệu, các nhà khoa học tạo ra một đôi mắt sinh học nhân tạo. Dù chưa hoàn thiện nhất nhưng nghiên cứu có tiềm năng sánh với đôi mắt tự nhiên của người.

Content 1 mobi
Trang 1 của 2 trang (17 bài)12>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14