0_du-co-dinh-vi.png

Tin chiều 28.01.2019 - Weatherman: Siêu ô hiện đại vừa che được mưa gió vừa có định vị

27-01-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Siêu ô Weatherman tích hợp Bluetooth, phát hiện sự thay đổi thời tiết và thông báo cho chủ sở hữu ô thông qua ứng dụng đi kèm. Hơn thế nữa, ứng dụng còn giúp người dùng dễ dàng tìm thấy ô nhờ đi kèm chức năng định vị.

Content 14