0_thiet-bi-02.jpg

Tin sáng 08.10.2019: Lần đầu tiên, thiết bị làm sạch đại dương Ocean Cleanup thành công trong việc loại bỏ nhựa

08-10-2019

IDEASPLUS.VN - Sự thành công của hệ thống trong việc thu gom các vi nhựa là một bất ngờ đáng hoan nghênh vì các vi nhựa có xu hướng rơi xuống đáy đại dương thay vì nổi trên bề mặt. Vì vi nhựa có xu hướng ch��m, Ocean Cleanup lại tập trung vào những miếng nhựa lớn.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14