0_Rome-Trevi.jpg

Những kiến trúc nghệ thuật nổi bật nhất ở Rome

17-12-2019

Các tàn tích lịch sử, đài phun nước baroque, các kiến trúc hiện đại, những con đường xinh xắn và các cửa hàng bánh pizza tại mỗi góc phố,… bạn có thể mất đến cả tháng trời để khám phá Rome.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14