0_softbank-jumbo.jpg

Tin sáng 15.08.2019: Vision Fund của SoftBank thực hiện đầu tư lần đầu tiên vào một công ty năng lượng

15-08-2019

VIETKINGS / IDEASPLUS.VN - Quỹ Tầm nhìn SoftBank đã công bố khoản đầu tư đầu tiên vào một công ty năng lượng vào thứ năm. Quỹ đã đầu tư 110 triệu đô la vào công ty khởi nghiệp lưu trữ năng lượng Energy Vault của Thụy Sĩ. Tuần trước, Quỹ Tầm nhìn đã báo cáo lợi nhuận hoạt động tăng 66%, nhờ đặt cược vào các công ty như Doordash, Oyo và Slack.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14