• Trang chủ
  • Đồng hồ để bàn 3d - Ideas Plus
  • > Tag
  • > Đồng hồ để bàn 3d
0_dong-ho-cam-bien.jpg

Tin sáng 04.02.2019 - Đồng hồ để bàn 3D cảm biến sáng tạo hoạt động bằng '2 cánh tay'

04-02-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Nói đến đồng hồ sáng tạo thì có rất nhiều loại như là đồng hồ có thể xem được múi giờ, đồng hồ điện tử hay đồng hồ sáng lên khi có người chạm vào. Kiến trúc sư Ekaggrat Singh Kalsi đã tạo ra Edgytokei - một loại đồng hồ in 3D cảm biến hoạt động chỉ với “2 cánh tay” .

Content 14