0_cuu-long-001.jpg

Đại học Cửu Long sở hữu hệ thống năng lượng mặt trời có công suất lớn nhất trong khuôn viên một trường đại học

19-01-2020

Nhà máy điện mặt trời được xây dựng trên diện tích 15.000 m2, trong khu thực hành và thí nghiệm của nhà trường. Trong đó, có trạm điều hành 600m2, diện tích còn lại bố trí cho giàn hệ thống 2.604 tấm pin năng lượng mặt trời.

Content 14