0_royole-flexpai-9276.jpg

2019: Năm của những chiếc điện thoại kỳ lạ

13-03-2019

IDEAS+ - Điện thoại đeo tay và có thể gập lại đang làm rung chuyển công nghệ, biến năm 2019 trở thành năm của những chiếc điện thoại kỳ lạ.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14