0_gates_Y2A2341.jpg

Bill Gates bàn về việc sử dụng A.I. để phân tích hình ảnh siêu âm của thai nhi

20-03-2019

IDEAS+ - Dự án mà Bill Gates đã thảo luận với các nhân viên của Google được kết nối với phân tích siêu âm. Google trước đây đã thực hiện nghiên cứu xung quanh khả năng của AI để giúp đưa ra dự đoán dựa trên hồ sơ y tế.

Content 1 mobi
Trang 1 của 17 trang (170 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14