• Trang chủ
  • An ninh mạng tự động - Ideas Plus
  • > Tag
  • > An ninh mạng tự động
0_bao-mat-37f826.jpg

Tin sáng 05.08.2019: Công cụ mới có thể giảm khối lượng công việc của các nhà phân tích bảo mật bằng cách tự động hóa việc phân loại dữ liệu

03-08-2019

IDEAS+ - Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 394 hoạt động xử lý dữ li��u của 29 nhà phân tích bảo mật chuyên nghiệp. Sau đó, họ sử dụng các máy trạng thái hữu hạn để nhận ra các mẫu đường dẫn tấn công trong hơn 23 triệu mục nhật ký tường lửa và hơn 35.000 cảnh báo xâm nhập được thu thập từ một cuộc giám sát 48 giờ của mạng với 5.000 máy chủ.

Content 14