0_Apple-7417-1572916164.jpg

Ý tưởng iPhone cuộn tròn

06-11-2019

Theo Apple, thiết bị sẽ có một màn hình thứ nhất, và màn hình thứ hai được ghép chồng lên màn hình thứ nhất này. Hai màn hình kết hợp với nhau sẽ giúp hiển thị các nội dung 3D trực quan.

Content 1 mobi
Trang 1 của 4 trang (40 bài)1234>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14