• Trang chủ
  • Bể bơi vô cực đầu tiên trên thế giới - Ideas Plus
  • > Tag
  • > Bể bơi vô cực đầu tiên trên thế giới
0_vo-cuc-dims.jpg

Tin sáng 08.06.2019 - Bể bơi vô cực 'đầu tiên trên thế giới' với góc nhìn 360 độ tại London

07-06-2019

IDEAS+ - Đối với những người bơi lội tìm cảm giác mạnh, cơ hội để ngâm mình ở một nơi có cảm giác như muốn chết có thể không còn xa nữa. Kế hoạch xây dựng một bể bơi vô cực trên sân thượng với tầm nhìn 360 độ ra đường chân trời đang diễn ra tại London, Anh quốc.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14