0_researcher-at-work-in-the-lab.jpg

Thiết bị đột phá giúp phát hiện ung thư chỉ qua một giọt máu

04-03-2019

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Kansas (Mỹ) đã phát minh ra một thiết bị rất nhạy, có thể nhanh chóng phát hiện ung thư và nhiều bệnh khác chỉ qua một giọt máu.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14