0_huawei-google.jpg

Google, Qualcomm và Intel lần lượt cắt bỏ quan hệ với Huawei

20-05-2019

Google đã đình chỉ hoạt động kinh doanh với Huawei liên quan đến việc chuyển nhượng hoặc phần cứng, phần mềm và các dịch vụ kỹ thuật chính.

Content 1 mobi
Trang 1 của 22 trang (220 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14