0_vaccine-1.jpg

Tin sáng 17.07.2019: Vắc xin cho người được tạo ra hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo

17-07-2019

IDEAS+ - Các nhà nghiên cứu đã mô tả loại thuốc này là một loại vắc-xin cúm với một hợp chất bổ sung giúp kích thích tốt hơn hệ thống miễn dịch của con người. Sự bổ sung này làm cho nhiều kháng thể được hình thành chống lại vi-rút cúm hơn so với việc tiêm vắc-xin truyền thống, làm tăng hiệu quả của vắc-xin.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14