0_lab-2000x1262.jpg

Startup nghiên cứu thịt nhân tạo bằng công nghệ CRISPR

13-03-2019

Hầu như chúng ta đều đã nghe qua về loại thịt được “nuôi cấy” trong phòng lab từ tế bào động vật sống thay vì cả cơ thể con vật, bên cạnh đó là công nghệ CRISPR – cho phép các nhà khoa học chỉnh sửa DNA một cách dễ dàng.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14