• Trang chủ
  • Chăm sóc sức khỏe - Ideas Plus
  • > Tag
  • > Chăm sóc sức khỏe
0_thuc-te-ao-vr-drugs-headset-exlarge-169.jpg

Tin sáng 04.07.2019: Thực tế ảo đang giúp các nhà khoa học khám phá ra các loại thuốc mới

04-07-2019

IDEAS+ - Công nghệ tương tự đang cách mạng hóa các trò chơi video đang được sử dụng để phát triển các loại thuốc mới và chống lại một số bệnh nguy hiểm nhất thế giới.

Content 1 mobi
Trang 1 của 2 trang (12 bài)12>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14