• Trang chủ
  • Chăm sóc sức khỏe - Ideas Plus
  • > Tag
  • > Chăm sóc sức khỏe
0_ceo-tech-37.jpg

Đây là những điều mà các CEO công nghệ lo lắng nhất vào năm 2020

02-01-2020

IDEASPLUS.VN - Năm bầu cử tổng thống không chỉ bận rộn cho các ứng cử viên chính trị. Chúng cũng rất quan trọng đối với các giám đốc điều hành, những người hy vọng sẽ định hình cuộc bàn thảo xung quanh các vấn đề sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của họ - và năm 2020 sẽ không phải là một ngoại lệ.

Content 1 mobi
Trang 1 của 2 trang (17 bài)12>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14