0_996-Clement-Mokoenene-and-Team.jpg

Mỗi ngày một sáng tạo (2): Phát minh hệ thống tích điện mới để giữ đèn luôn sáng cho các công trình

17-05-2018

IDEAS+ - VEHS là một sáng kiến ​​tự tài trợ của Mokoenene thông qua Công ty Tư vấn Epitome kinh doanh của mình. Kể từ khi thành lập, ông đã chi 2 triệu R

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14