0_google-02.jpg

Google tìm cách để đưa Trí tuệ nhân tạo vào trong Chăm sóc sức khỏe

07-05-2019

IDEAS+ - Sự thúc đẩy đối với AI và sức khỏe là một sự phát triển tự nhiên đối với một công ty đã phát triển các thuật toán tiếp cận sâu vào cuộc sống của chúng ta thông qua Web.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14