• Trang chủ
  • Dài nhất thế giới - Ideas Plus
  • > Tag
  • > Dài nhất thế giới
0_dai-phun-nuoc-1.png

Đài phun nước Bucharest: Hệ thống đài phun nước được biên đạo dài nhất thế giới

07-09-2019

IDEASPLUS.VN / VIETKINGS - 'Kết quả của quá trình hiện đại hóa, các giếng trong khu vực này sẽ trở thành một điểm thu hút trung tâm của đô thị, nơi sẽ cung cấp cho các khách du lịch về nước, ánh sáng và âm nhạc.', Ông Gabriela Firea, Tổng thị trưởng thành phố Bucharest nói.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14