0_fibaro_flood_sensor-800x562.jpg

Tin chiều 13.08.2019 – Fibaro: Thiết bị cảm biến báo ngập nước

13-08-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) FIBARO Flood Sensor là một thiết bị cảm biến ngập nước, nhiệt độ sử dụng công nghệ sóng Z-Wave. Flood Sensor có thể sử dụng nguồn điện VDC hoặc pin.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14