0_ic-1-jack_kilby_microchip.jpg

61 năm lần đầu tiên mạch tích hợp được ra mắt, năm 1958

12-09-2019

IDEASPLUS.VN / VIETKINGS - Vào ngày 12/9/1958, nhà nghiên cứu Jack Kilby đã ra mắt mạch tích hợp đầu tiên cho các nhà nghiên cứu và giám đốc điều hành khác tại Texas Instruments.

Content 14