0_AI-01.jpg

Lực lượng lao động AI của Hàn Quốc tụt lại phía sau Trung Quốc, Nhật Bản

16-12-2019

IDEASPLUS.VN - Cơ quan nghiên cứu chỉ ra rằng việc chảy máy chất xám là một trong những yếu tố chính làm giảm khả năng cạnh tranh AI của quốc gia trong ngành công nghiệp toàn cầu. Công nhân AI của Hàn Quốc đã chọn bắt đầu sự nghiệp của họ ở các quốc gia khác, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Trung Quốc, nơi mức lương cao và môi trường nghiên cứu tốt hơn được đảm bảo.

Content 1 mobi
Trang 1 của 2 trang (18 bài)12>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14