0_artificial-tongue.jpg

Tin chiều 07.08.2019: Lưỡi nhân tạo có thể xác định các loại whisky khác nhau để chấm dứt việc làm giả

06-08-2019

IDEAS+ - Các kỹ sư từ các trường đại học của Glasgow và Strathclyde ở Scotland đã tạo ra một thiết bị làm bằng vàng và nhôm và đo lường cách nó hấp thụ ánh sáng khi chìm trong các loại rượu whisky khác nhau.

Content 14