0_IBM-logo.jpg

Lịch sử logo IBM, thương hiệu tư vấn tuyển dụng và công nghệ lớn nhất trên thế giới

29-07-2019

IDEAS+ - Lịch sử IBM có thể bắt đầu từ năm 1911, công ty cũ Computing Tabulation Record được thành lập thông qua việc sáp nhập ba công ty, cái tên International Business Machines được sử dụng từ năm 1924.

Content 14