0_mig-41.jpg

Tiêm kích MiG-41 đánh chặn mục tiêu siêu thanh

19-06-2019

Ông Ilya Tarasenko, CEO của tập đoàn MiG vừa tiết lộ những tính năng cực tối tân của MiG-41, trong đó có khả năng đánh chặn mục tiêu siêu thanh.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14