0_5G-width660height440.jpg

Công nghệ 5G sẽ tốt hơn cho cuộc sống của con người

03-02-2020

IDEASPLUS.VN - Trong kỷ nguyên công nghệ tạo nên sự hài lòng tức thời, 5G sẽ tăng cường trải nghiệm thực tế và thực tế ảo trong thời gian thực, vì vậy cho dù chúng ta đang chơi game hoặc mua sắm, mọi thứ sẽ cảm thấy năng động và tức thời hơn.

Content 14