0_dieu-khac-1.png

Khám phá nơi có tác phẩm điêu khắc đá về vua Decebalus lớn nhất thế giới

05-09-2019

VIETKINGS - Tác phẩm điêu khắc đá lớn nhất thế giới trên bờ sông được đặt mua bởi doanh nhân người Romania Iosif Constantin Drăgan và phải mất 10 năm, từ 1992 đến 2001, để mười hai nhà điêu khắc hoàn thành nó.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14