0_6_TCKY.jpg

Đây có thể là iOS 14?

26-02-2020

Một trong những thay đổi lớn trên iOS 14 nằm ở giao diện hiển thị đa nhiệm. Người dùng có thể thay đổi theo nhiều chế độ khác nhau.

Content 14