0_nuoc.jpg

iPad Air mới sẽ bỏ cổng Lightning: cái gì đến sẽ phải đến

05-06-2020

Và đó hoàn toàn là quyết định của Apple.

Content 14