0_jetman_vkuw.jpg

Bộ đồ công nghệ giúp bạn bay lượn như Iron Man

25-02-2020

Chúng ta có thể sẽ được nhìn thấy một bộ đồ Iron Man ngoài đời thật sớm hơn bạn nghĩ, nó không chỉ có trong phim ảnh của Hollywood.

Content 14