• Trang chủ
  • Kỷ lục thế giới - Ideas Plus
  • > Tag
  • > Kỷ lục thế giới
0_tua-bin.jpg

Tua bin gió ngoài khơi lớn nhất thế giới tạo ra 288 MWh liên tục trong suốt 24 giờ đầu tiên

08-02-2020

IDEASPLUS.VN - Kỷ lục mới đã vượt qua tua-bin trước đó là tạo ra năng lượng sạch 262MWh trong vòng 24 giờ.

Content 1 mobi
Trang 1 của 2 trang (11 bài)12>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14