0_AI-01.jpg

Tương lai của công việc nằm trong thế giới kỹ thuật số

26-12-2019

Đến năm 2030, lực lượng lao động toàn cầu ⁠- với khoảng 3,5 tỷ người có thể được dẫn dắt bởi những tri thức có các kỹ năng đột phá làm việc với AI.

Content 1 mobi
Trang 1 của 2 trang (19 bài)12>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14