0_Hydrogen_Council-CEOs_Investor-Day.png

Tin chiều 21.06.2019: Chung Eui-sun của Hyundai Motor kêu gọi các quốc gia G20 tham gia 'nền kinh tế hydrogen'

20-06-2019

IDEAS+ - Theo nhà sản xuất ô tô, ông Chung nhấn mạnh 'hành động ngay lập tức' là cần thiết cho sự bền vững của hành tinh và 'xã hội vận hành bằng hydro là giải pháp khả thi nhất' để đạt được s��� chuyển đổi năng lượng này.

Content 14