0_lampkin-2.jpg

50 công ty khởi nghiệp do phụ nữ lãnh đạo đang gây sốt cho trong ngành công nghệ Hoa Kỳ

21-02-2019

IDEAS+ - Trong nền kinh tế phát triển công nghệ của Hoa Kỳ, nước này vẫn đang giải quyết những trở ngại đáng kinh ngạc có thể được giải quyết bằng cách ủng hộ những bộ óc sáng tạo và đổi mới đúng đắn. Các công ty công nghệ này đưa ra nhiều ứng dụng giải quyết hiệu quả các vấn đề đặt ra trong cuộc sống con người.

Content 1 mobi
Trang 1 của 2 trang (17 bài)12>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14