• Trang chủ
  • Lưới cứu nạn không người lái - Ideas Plus
  • > Tag
  • > Lưới cứu nạn không người lái
0_luoi-cuu-nan.jpg

Tin chiều 02.12.2019 – NET GUARD drone: Lưới cứu nạn không người lái - giải pháp cho những sự cố hoả hoạn trên cao

02-12-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Một nhóm 6 sinh viên từ Quảng Châu, Trung Quốc đã nảy ra ý tưởng về một lưới cứu nạn không người lái mang tên NET GUARD.

Content 14