0_bup-be-ai.jpg

Lần đầu tiên có một bộ phim robot AI được tham gia đóng vai chính trong một bộ phim

02-07-2020

Trong tương lai, robot AI hoàn toàn có thể tham gia vào thị trường điện ảnh và đóng vai cùng con người thay vì chỉ là các sản phẩm đồ họa trên máy tính.

Content 14