• Trang chủ
  • Lốp ô tô chống thủng - Ideas Plus
  • > Tag
  • > Lốp ô tô chống thủng
0_banh-xe-2.jpg

Tin chiều 09.06.2019 - Michelin và General Motor đang thiết kế lại lốp ô tô có khả năng chống thủng

08-06-2019

IDEAS+ - Michelin và General Motors đã hợp tác để tái tạo lại bánh xe ô tô.

Content 14