11032_giang-sinh-02.jpg

Thiệp Giáng sinh được in đầu tiên trên thế giới

25-11-2019

IDEASPLUS.VN - Được in vào năm 1843, tấm thiệp giáng sinh màu được làm thủ công có giá 1 đồng si-linh và định hình truyền thống phổ biến cho loại hình này.Thông điệp đầu tiên trên thiệp là "A Merry Christmas and a Happy New Year to You".

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14