0_nano-triboelectri.jpg

Tin sáng 06.07.2019: Máy phát điện nano được phát triển để chuyển năng lượng tĩnh thành điện năng

06-07-2019

IDEAS+ - Một nhóm các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã phát triển một máy phát điện nano mới có thể khai thác năng lượng tĩnh phổ biến để cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử khác nhau.

Content 14