• Trang chủ
  • Mỗi ngày một sáng tạo - Ideas Plus
  • > Tag
  • > Mỗi ngày một sáng tạo
0_loa-2.png

Mỗi ngày một sáng tạo (87): Lily - Loa thông minh số 1 dạy tiếng Trung

21-03-2019

IDEAS+ - Với thiết bị này, bạn có thể học tiếng Trung một cách tự nhiên. Không có sách, không có danh sách từ vựng, không có thẻ flash.

Content 14