• Trang chủ
  • Miếng dán kiểm tra hơi thở - Ideas Plus
  • > Tag
  • > Miếng dán kiểm tra hơi thở
0_mieng-dan.jpg

Tin sáng 30.12.2018 – SomnaPatch: Miếng dán điện tử phát hiện tình trạng ngừng thở khi ngủ

29-12-2018

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Theo ấn phẩm EurekAlert, công ty Somnarus đã phát triển thành công một miếng dán điện tử có khả năng phát hiện tình trạng ngừng thở trong khi ngủ với độ chính xác gần như chẩn đoán trong phòng thí nghiệm. Gần đây, thiết bị này đã được thử nghiệm lâm sàng chính thức.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14