0_xe-tu-tri-FREE.jpg

Ngành công nghiệp xe tự lái đối mặt với hai thách thức quan trọng

01-07-2019

IDEAS+ - Ngành công nghiệp xe tự trị phải đối mặt với hai thách thức lớn cần phải vượt qua - những mô hình công nghệ và kinh doanh có thể kiếm tiền, theo Michelle Avary, người đứng đầu ngành di động tự trị tại Diễn đàn kinh tế thế giới. Avary giải thích rằng các công ty trong không lĩnh vực này phải đảm bảo công nghệ thực sự hoạt động, nó có thể xác định các đối tượng và sau đó hiểu cách di chuyển xung quanh.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14