0_marika.PNG

Nông dân Georgia nuôi tham vọng trồng nho trên sao Hỏa

13-04-2019

Georgia vô cùng tự hào về truyền thống làm rượu vang kiểu cổ, tự nhận là quốc gia đầu tiên làm rượu vang trên thế giới. Giờ đây, nông dân nước này muốn là người tiên phong trồng nho trên sao Hỏa.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14