0_cay-xanh-02.jpg

Máy trồng rau khí canh trụ đứng Ero - Farm

20-11-2019

Tạo mảng xanh cho đô thị là ước mơ của Trần Ngọc Diễm và Phạm Thành Lộc. Họ đã dành ngót 10 năm nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện chiếc máy trồng rau khí canh tự động độc đáo mang thương hiệu Ero - Farm - phục vụ sản xuất, giúp làm đẹp không gian đô thị với giải pháp thông minh.

Content 14