0_block-chain-4469143_960_720.jpg

Những dự báo công nghệ nổi bật nhất năm 2020

20-01-2020

Những dự báo công nghệ của hãng Keysight Technologies chuyên về đo lường điện tử cho thấy, trong năm 2020, nhiều ứng dụng tiên tiến liên quan tới 5G sẽ bùng nổ, với tần số cao hơn, kích thước nhỏ hơn.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14