0_cactus-1o1hxw8.jpg

Mỗi ngày một sáng tạo (88): Sản xuất nhiên liệu sinh học từ cây xương rồng

28-03-2019

IDEAS+ - El Manjar del Campo là một công ty Mexico chuyên bán các sản phẩm làm từ ngô và nopal (cây xương rồng).

Content 14