• Trang chủ
  • Ngôn ngữ lập trình - Ideas Plus
  • > Tag
  • > Ngôn ngữ lập trình
0_libra-facebook-bitcoin-1-860x430.jpg

Tin sáng 20.06.2019: Công nghệ đứng đằng sau tiền điện tử Libra của Facebook

19-06-2019

IDEAS+ Facebook là một phần quan trọng của Hiệp hội Libra, tổ chức phi lợi nhuận đằng sau tiền điện tử Libra. Các chi tiết công nghệ được nhóm công bố trong sách trắng Libra.

Content 14