0_1591160504-100.jpg

Nguyệt thực nửa tối và nhật thực hiếm gặp xảy ra trong tháng 6

03-06-2020

Trong tháng 6 này, Việt Nam sẽ quan sát được cùng lúc cả hai sự kiện thiên văn thú vị, đó là nguyệt thực và nhật thực.

Content 14