0_may-lam-gia-do-1566284980.gif

Nhà sáng chế 'chân đất' dành 16 năm chế tạo máy làm giá đỗ

23-08-2019

Chỉ học hết cấp hai, không qua lớp đào tạo nào, anh Nguyễn Văn Quang, Hà Nội sáng chế ra hệ thống máy làm hàng tấn giá đỗ tự động mỗi ngày.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14