0_5babbefa4e353eee758b4568-750.jpg

Mỗi ngày một sáng tạo (67): Tai nghe thực tế ảo Oculus Quest của Facebook

27-09-2018

IDEAS+ - Tai nghe Oculus Quest của Facebook, một hệ thống thực tế ảo độc lập mới không yêu cầu máy tính để hoạt động, sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2019 với giá 399 đô la.

Content 14